CK Boğaziçi
Son Kaynak Tarifesi

Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren toplam tüketimi 10 milyon kilovatsaati aşan abonelere tarife uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır: Son kaynak tarife fiyatı; ilgili ayın ağırlıklı PTF ortalaması ve YEKDEM bedeli toplamının üzerine bu toplamın yüzde 9,38’i eklenerek hesaplanacaktır.   

Son Kaynak Tarife Fiyatı=(İlgili Ayın Ağırlıklı PTF ortalaması + İlgili Ayın YEKDEM bedeli) x 1,0938

CKVWEBSRV03

Size özel marka indirimleri için tıklayın.

CKPLUS FIRSATLAR DÜNYASI