CK Boğaziçi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından çıkarılan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Tüketicinin Korunması” başlıklı 52’nci maddesinin 7’nci fıkrasında yer alan Kendi adına perakende satış sözleşmesi olan mesken tüketici grubunda bulunan, 65 yaş üstü tüketicilerin, yüzde 40’ın üzerinde engelli olduğuna dair sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden engelli tüketicilerin ve Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler mesken alt tüketici grubunda bulunan tüketicilerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturaların aralıksız olarak yıl içerisinde en az üç dönem boyunca zamanında ödenmemesi ve tüketicinin kesme yapılacağı hakkında görevli tedarik şirketi tarafından bilgilendirildiğinin ispatı hallerinde kesilebilir. Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde taksitlendirme tedarikçiler tarafından yapılır. Taksitlendirme süresi azami dört aydır. hükmü kapsamında CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (CK Boğaziçi” veya “Şirket”) olarak borcunuzu ödeyememe durumu oluşsa dahi mevzuatta öngörülen süre kadar elektrik enerjisinin kesilmemesi için %40 engelli durumunuzu tevsik eden özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık raporu) işlemek, söz konusu özel nitelikli veriyi yine elektrik enerjisinin kesilmesini önlemek için dağıtım şirketi, EPDK ve diğer resmi kurum ve kuruluşlara aktarmak için açık rızanızı talep ediyoruz.

Özel nitelikli kişisel veriniz olan sağlık verinizi (sağlık raporu) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 6(2) maddesindeki “Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.” hükmü çerçevesinde yaptığımız aydınlatma altında açık rızanıza dayanarak işlemekteyiz.

Özel nitelikli kişisel veriniz olan sağlık verinizin Şirketimiz tarafından işlenmeye devam edilip edilmediğini öğrenme, verinizin işlenmesine ilişkin bilgi talep etme, işlenen verinizin amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, verilerinizin yurt içi ya da dışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını bilme, işlenen verilerinizi düzeltme, Kanun’un 7’nci maddesindeki şartlar dahilinde verinizin silinmesini talep etme, düzeltme ve silme işlemlerinin üçüncü taraflarca da yapılmasını talep etme, veri işleme sonucunda aleyhinize oluşacak bir duruma itiraz etme ve Kanuna aykırı işleme yapılması durumunda zararınızı talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız. İşbu hususlarla alakalı her türlü sorunuz için aydınlatma metnimizde ifade edilen yöntemleri kullanarak Şirketimize ulaşabilirsiniz.


Sağlık verilerimin yukarıda ifade edilen amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olarak CK Boğaziçi tarafından işlenmesine, dağıtım şirketi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, diğer resmi kurum ve kuruluşlara aktarılmasına bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi ve CK Boğaziçi tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi beyan ediyorum.

CKVWEBSRV01

Abonelik ve ödeme işlemlerinizi kolayca yapmak için tıklayın.

CKPLUS FIRSATLAR DÜNYASI