CK Boğaziçi
CK Boğaziçi
alt

İnsan Kaynakları

CK Boğaziçi olarak, insana ve çevreye saygılı, çalışanına ve müşterilerine değer veren, yeniliğe açık vizyonu ile kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaya yönelik bir politika izliyoruz.

Çalışanlarımızın ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap vererek insan gücünü etkin veverimli şekilde kullanabilmek için sürekli gelişiyor ve geliştiriyoruz.

Şirketimiz, iş sağlığına ve güvenliğine azami önem göstererek kalite standartlarına uygunbir çalışma ortamı yaratıyor.

Hedefimiz; kurum değerlerimize ve kültürümüze uygun, nitelikli, isini seven ve sahiplenen,verimli çalışmalar yürütebilecek insan gücünü şirketimize kazandırmaktır.

Şirket bünyesinde çeşitli alanlarda düzenlediğimiz eğitimlerle çalışanlarımızın performanslarınıartırmayı, bilgi ve becerilerini geliştirerek kariyer planlamalarında onlara rehberlik edebilmeyiamaçlıyoruz.

İşe Alım Politikası

İşe alım politikasında amacımız şirket olarak inandığımız değerlere, CK Boğaziçi çalışanınınsahip olması gereken ana yetkinliklere ve kurum kültürüne uygun kişileri seçmektir.

Ayrıca yeni uygulamaya başladığımız iç ilan süreci ile belli pozisyonlarımızı çalışanlarımızınbaşvurusuna açmaktayız. Dolayısıyla çalışanlarımız da organizasyon içinde aranan,kendilerine uygun bir pozisyon var ise iç ise alım sistemimiz yardımıyla başvurularınıyapabilmektedirler.

Adaylarla ilk olarak İnsan Kaynakları, sonrasında ilgili departman yöneticileri görüşmeyapmaktadır. Seçme ve yerleştirme sürecinde kullandığımız yöntemler aday profiline göreçeşitlilik göstermektedir. Amacımız pozisyon için gerekli teknik ve davranışsal özellikleridoğru yöntemler kullanarak gözlemlemek ve pozisyonlara en uygun adayları yerleştirmektir.

İşe alım süreci olumlu devam eden adaylardan, referans olarak profesyonel is yaşamlarında kendileriyle birlikte çalışmış ve görüş alabileceğimiz yöneticilerinin isimleri ve iletişim bilgileri istenmektedir.

İşe alım sürecimizde bizimle birlikte olan tüm adaylarımıza süreci sonuçlandırdığımız herpozisyonla ilgili mail ya da telefonla ulaşarak bilgi vermekteyiz.

İŞE ALIM SÜRECİ

Eğitim Politikası

Şirketlerin, gelişmesi ve büyümesi için sürekli üreten ve iyi eğitilmiş insangücüne ihtiyacı vardır. Bu nedenle eğitim ve kişisel gelişim,verimlilik sağlamak açısından büyük önem taşır.

Şirketimizde çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesi ve iş ile kişiselperformanslarının artırılmasına yönelik eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının analizedilmesi, eğitim planlarının oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinindeğerlendirilmesi eğitim ve gelişim sürecine göre yönetilir.

Çalışanlarımız işlerinin içeriğine ve gelişim planlarına uygun eğitimlerekatılırlar. Eğitimler, genel müdürlüğümüzün eğitim salonlarında veyaanlaşmalı eğitim salonlarında gerçekleştirilir.

Mevzuat açısından her yıl tekrarlanması ve iş gereği alınması zorunlu meslekive kişisel gelişim eğitimleri, teknik ekipman ve gerekli araç gereçlerledonatılmış eğitim salonlarında ve tatbikat alanlarında gerçekleştirilir.

Staj Politikası

Her yıl birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda üniversite öğrencilerine staj imkanları sunuyoruz.

Temel İlkelerimiz

İş başvurusu formu için tıklayınız

Memnuniyet Anketi

FIRSATLAR DÜNYASI

TIKLA ABONE OL